Grundstenen i Vodskov kirke blev nedlagt i 1906. For alle, der  så kirken blive bygget, må alene dens størrelse have givet anledning til forundring. En stor kirke i en dengang meget lille landsby. Og en smuk kirke, der blev bygget af gode materialer. For som altid, når sagføreren byggede, blev der til byggeriet kun anvendt de bedste materialer, der kunne skaffes.

Gode materialer. Gode håndværkere. En god arkitekt og en sagfører med en god pengepung og med sang for smukt byggeri. Alt dette skabte Vodskov kirke, der stod færdig i 1909.

Blandede stilarter
Kirken rummer en blanding af flere stilarter. Først og fremmest er den romanske og den gotiske stil repræsenteret.
Den romanske stil ses i hele kirkens grundplan og i den smukke korrunding.
Den gotiske stil fremtræder i de høje krydshvælvinger. Det gotiske ses også i det udvendige: De kamtakkede gavle på tårn og søndre korsarm har store gotiske blindinger. Kun den nordre korsarm skiller sig ud i en egen stilart. Gavlen står her med sine byer i en renæsancestil.

Når den nordre korsarm afviger fra det øvrige kirkebyggeri, skyldes det, at arkitekt og bygherre på et tidspunkt under byggeriet blev uenige om korsarmens udseende. Sagfører A.Olesen ønskede sig runde buer. Arkitekt Jensen Klint ville have kamtakkede gavle. I nogen tid slog det gnister mellem de to stærke personligheder, men det endte med, at de bøjede mod hinanden. De fik hver sin korsarm.

Kristoforus og grantræer
I korrundingen over alteret ses Rud Petersens freskomaleri Kristoforus med Jesusbarnet. Som medhjælper på projektet havde Rud Petersen den senere kendte maler Larsen Stevns. Med undren bemærker man de to grupper af gran og fyr nederst på maleriet, hvor man skulle forvente palmer eller cypresser. Sagfører A.Olesen satte sig for at beplante de sandflugthærgede Hammer Bakker og det fortælles, at han forlangte, at motiver af træer fra bakkerne skulle med på maleriet. Det kom de så, men placeret så diskret som vel muligt.

 

Du kan læse historien om Kristoforus her - Kristoforus med Jesusbarnet