Menighedsplejen i Vodskov sogn uddeler hvert år midler til hjælp for borgere i sognet, der er dårligt stillet og søger menighedsplejen om hjælp til fx jul. 

Menighedsplejen er afhængig af frivillige bidrag, hvorfor vi med stor tak modtager bidrag på:

MobilePay til 80074 eller

konto reg. 9245 nr. 4566948228 

Menighedsrådet støtter også menighedsplejen med et beløb hvert år ligesom indtægter fra salg af kaffe og kage ved sogneaftner o.lign. går ubeskåret hertil.

Julehjælp

Det er muligt at at modtage julehjælp for borgere i Vodskov sogn gennem sognets menighedspleje.

Skema til ansøgning om julehjælp kan fås ved henvendelse til:

Sognepræst Bodil Bolding 

Vodskov Kirkevej 60

9310 Vodskov

mail: BBK@km.dk 

tlf. 98 29 30 56

Ansøgningsskemaer afleveres på samme adresse og skal i 2019 være fremme senest 15. november, så julehjælpen kan uddeles i god tid inden jul.